Politika privatnosti

Temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (Sl. liste Europske unije, broj L119/1. od 04.05.2016.) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 42/2018 od 09.05.2018.)

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice HEDON DUO odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice HEDON DUO.
Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja HEDON DUO i Općih uvjeta poslovanja HEDON DUO web trgovina.

HEDON DUO d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice HEDON DUO pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade HEDON DUO d.o.o. Karlovac, Gundulićeva 6 (u daljnjem tekstu HEDON DUO) obrađuje osobne podatke.
HEDON DUO d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici HEDON DUO d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Upućuju se Kupci Internet stranice HEDON DUO (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama HEDON DUO (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke HEDON DUO d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

HEDON DUO d.o.o. štiti privatnost korisnika usluga na način da prilikom realizacije traženih usluga i davanjem obavijesti uz naše usluge, koristimo isključivo podatke koje korisnik pristane dati.
Obvezujemo se da osobne informacije nećemo prodavati, iznijeti ni dati trećim osobama. Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu hedon@inet.hr.

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici HEDON DUO od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama HEDON DUO, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Prilikom registracije osobe za Kupca HEDON DUO Internet stranice, HEDON DUO d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, OIB, e-mail adresa, korisničko ime i lozinka.

HEDON DUO d.o.o. će kod prijave zatražiti od Kupca određene osobne podatke su ime i prezime, e-mail adresa, korisničko ime i lozinka.
Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu HEDON DUO, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i HEDON DUO stranicama koje su vam prikazane. HEDON DUO preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice HEDON DUO. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

HEDON DUO prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice HEDON DUO u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici HEDON DUO, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

HEDON DUO prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem emaila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, te eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti HEDON DUO Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice HEDON DUO nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici HEDON DUO, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici HEDON DUO te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu voditelja zaštite osobnih podataka hedon@inet.hr.

HEDON DUO neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima:

HEDON DUO će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

  1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
  2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.
  3. Bankama – kartičnim kućama u slučaju reklamacije ili ispravka transakcije.

 

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

HEDON DUO u trenutku plaćanja na Internet stranici HEDON DUO, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Sistrum d.o.o. (Moja trgovina) Zagreb, pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera HEDON DUO i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Sistrum d.o.o. (Moja trgovina) Zagreb, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „potvrda narudžbe“.

HEDON DUO ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. HEDON DUO obavještava Kupca“ da Sistrum d.o.o. (Moja trgovina) ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. HEDON DUO d.o.o. stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

HEDON DUO pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice HEDON DUO na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade. HEDON DUO pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

 

Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moji podaci“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s HEDON DUO. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od HEDON DUO cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem email poruke na mail adresu voditelja zaštite osobnih podataka: hedon@inet.hr.

 

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu voditelja zaštite osobnih podataka hedon@inet.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od HEDON DUO putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu voditelja zaštite osobnih podataka hedon@inet.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

 

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu voditelja zaštite osobnih podataka hedon@inet.hr. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i HEDON DUO odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka HEDON DUO uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako HEDON DUO provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice HEDON DUO te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. HEDON DUO se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

 

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, HEDON DUO može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na HEDON DUO Internet stranici. Zato HEDON DUO poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu HEDON DUO. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici HEDON DUO. Nastavak uporabe Internetske stranice HEDON DUO od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.